-->

WE ARE CME

CENTER OF MECHANICAL ENGINEERING

Nhân sự

Ban lãnh đạo

Đặng Ngọc Sỹ

Chuyên ngành:  Khoa Học Máy Tính

Chức vụ:  Giám đốc

Trình độ:  Thạc sĩ

Email:  sydn.mcs@gmail.com

Chuyên viên

Nguyễn Hữu Chiến

Chuyên ngành:  Tự động hóa

Chức vụ:  Chuyên viên

Trình độ:  Cao học

Email:  huuchiendtu@gmail.com

Đinh Hữu Quang

Chuyên ngành:  Tự động hóa

Chức vụ:  Chuyên viên kiêm Giảng viên

Trình độ:  Thạc sĩ

Email:  cslamnhatquang@gmail.com

Thái Thị Hồng Nhung

Chuyên ngành:  Khoa học máy tính

Chức vụ:  Chuyên viên

Trình độ:  Thạc sĩ

Email:  hongnhungtvt@gmail.com