-->

WE ARE CME

CENTER OF MECHANICAL ENGINEERING

Văn hóa & Hoạt động

Seminar FAB LAB tại Trung tâm Cơ khí ( CME)

 Ban soạn thảo sẽ nghiên cứu viết Đề án, tham vấn các đầu mối liên quan, trình lãnh đạo vào thời điểm thích hợp.

Nhóm Đề án cũng sẽ đi tham quan FAB LAB đang hoạt động tại Bình Dương và Hà nội để học tập kinh nghiệm khi viết Đề án.

Việc mở ra FAB LAB sẽ tạo một sân chơi mới trong cộng đồng Duy Tân, thỏa sức sáng tạo, trao đổi, học hỏi, khởi nghiệp, thâm chí có thê ra sản phẩm cuối cùng đơn chiếc khi có đặt hàng.

Trung tâm CME sẽ tích cực tham gia trong Đề án này.