-->

WE ARE CME

CENTER OF MECHANICAL ENGINEERING

Cơ khí tự động hóa

Robot tự động kiểm tra khuyết tật hàn

Mô tả chung: Trong ngành cơ khí chế tạo, việc kiểm tra khuyết tật hàn bằng phương pháp NDT nếu làm thủ công thì năng suất thấp, độ tin cậy kết quả kiểm tra không ổn định, có thể phát sinh chi phí lớn do phải dựng giàn giáo ( đóng tàu, nồi hơi nhà máy điện, bồn chứa dung tích lớn, vv).Việc tự động hóa nhờ thiết bị robot sẽ mang lại nhiều lợi ích. Nhất là khi phải tiếp cận với môi trường tiềm ẩn độc hại, nhiễm xạ, hóa chất, vv. Nhóm nghiên cứu tại Trung tâm đã tham gia dự án chế tạo robot này. Bước đầu, prototype đáp ứng những yêu cầu cơ bản, xong cần hoàn thiện tính năng, kiểm thử tại môi trường công nghiệp, đang kiểm thì mới thương mại hóa được. Đây là mục tiêu của giai đoạn 2 trong dự án thương mại hóa robot tự động kiểm tra chất lượng mối hàn. https://www.youtube.com/watch?v=lzcFfUBi3-g

Giá: 0 VNĐ