-->

WE ARE CME

CENTER OF MECHANICAL ENGINEERING

Nhân sự

Thái Thị Hồng Nhung

Chuyên ngành:  Khoa học máy tính

Chức vụ:  Chuyên viên

Trình độ:  Thạc sĩ

Email:  hongnhungtvt@gmail.com