-->

WE ARE CME

CENTER OF MECHANICAL ENGINEERING

Nhân sự

Nguyễn Hữu Chiến

Chuyên ngành:  Tự động hóa

Chức vụ:  Chuyên viên

Trình độ:  Cao học

Email:  huuchiendtu@gmail.com