-->

WE ARE CME

CENTER OF MECHANICAL ENGINEERING

Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo

Đặng Ngọc Sỹ

Chuyên ngành:  Khoa Học Máy Tính

Chức vụ:  Giám đốc

Trình độ:  Thạc sĩ

Email:  sydn.mcs@gmail.com