-->

WE ARE CME

CENTER OF MECHANICAL ENGINEERING

Liên hệ

Phản hồi

Liên hệ

Trung tâm Cơ khí - Đại học Duy Tân

Địa chỉ: Phòng 103 - Nhà B - Cơ sở Hòa Khánh Nam - 120 Hoàng Minh Thảo - Liên Chiểu, Đà Nẵng

Điện thoại: 0935666085 (ThS. Đặng Ngọc Sỹ)